Temario Guardia Urbana: el temario más actualizado

Te mostramos el temario Guardia Urbana que deberás preparar para superar las oposiciones de Guardia Urbana. ¡Comenzamos!
Inicio / Noticias / Temario Guardia Urbana: el temario más actualizado
Juan Luis Gómez Frieiro 20 marzo, 2018

Temario Guardia Urbana

El vigente temario Guardia Urbana de Barcelona está formado por 15 temas que te detallamos a continuación. ¡Empezamos!

Temario Guardia Urbana

Este es el temario Guardia Urbana que debes preparar para presentarte al examen teórico de la Guardia Urbana.

 1. La Constitució espanyola de 1978. Estructura i principis generals. L’estructura territorial de l’Estat : “Principis generals i l’Administració Local”.
 2. Drets i deures fonamentals a la Constitució de 1978.
 3. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006: Drets i deures de l’àmbit civil i social, drets en l’àmbit polític i de l’Administració, i drets i deures lingüístics. El Govern local a l’Estatut.
 4. El Municipi: concepte i elements. Les potestats municipals. Competències municipals a la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local.
 5. La Carta Municipal de Barcelona: Text consolidat pel qual es regula el règim especial del municipi de Barcelona. Competències de l’Ajuntament en matèria de seguretat ciutadana i mobilitat.
 1. L’Ajuntament de Barcelona. Organització Municipal. L’organització política (Alcalde, Tinents d’Alcalde, Regidors) i l’organització executiva (el model de gestió gerencial) La desconcentració territorial (districtes) i funcional (organismes i instituts) a l’Ajuntament de Barcelona.
 2. Coneixement de la ciutat des del’1-1-2015: dades demogràfiques, sociologia, economia, cultura i actualitat de la ciutat.
 3. El procediment administratiu: concepte i principis generals. El procediment administratiu comú: regulació, contingut, àmbit d’aplicació i principis
 4. El marc legal de la Seguretat Pública i els cossos de seguretat. La Llei de forces i cossos de seguretat de L’Estat. La Llei de policies locals de Catalunya. La Llei d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya.
 5. L’Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l’espai públic de Barcelona.
 6. l’Ordenança sobre l’ús de les vies i l’espai públic de Barcelona: “Ús de les vies i els espais públics”.
 7. L’Ordenança de circulació de vianants i de vehicles.
 8. Actuacions relacionades amb la seguretat ciutadana: Especial referència als principis rectors en relació a la seguretat ciutadana i les potestats generals de policia de seguretat. Actuacions relacionades amb les funcions de policia judicial: Especial referència a les garanties i drets de les persones detingudes, procediment de detenció i d’habeas corpus.
 9. Drets i deures dels funcionaris a l’Estatut bàsic de l’empleat públic. Principis d’actuació i deures dels funcionaris de policia local. La infidelitat en la custòdia de documents i de la violació de secrets en el Codi Penal. Règim d’incompatibilitat del personal al servei de l’Administració.
 10. Ètica i deontologia professional. Declaració universal dels drets humans de l’ONU. Carta dels drets fonamentals de la UE. Codi europeu d’ètica de la Policia. Codi ètic de la policia de Catalunya. El II Pla d’Igualtat d’oportunitats entre homes i dones de l’Ajuntament de Barcelona 2015-2019.

Ahora que ya conoces el temario Guardia Urbana, te animamos a que prepares las oposiciones a Guardia Urbana. Rellena este sencillo formulario para recibir toda la información sobre estas oposiciones:

 • Recibe información gratis y sin compromiso

Juan Luis Gómez Frieiro

Editor y redactor en Campus Training

 • Recibe información gratuita
 • Recibe información gratis y sin compromiso
?>
Boletín de noticias
Si quieres estar al tanto de las últimas noticias de tu sector y de nuestros cursos, suscríbete gratis a nuestro boletín
Utilizamos cookies propias y de terceros para realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mejorar nuestros servicios. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, pulsando en
Descarga la guía ¿Cómo aprobar tus oposiciones?